tronhives
قرارداد هوشمند ترون TronHives

یکی دیگر از قرارداهای هوشمند قرارداد هوشمند TronHives است که مبتنی بر ارز اتریوم و ترون می باشد.که ما فقط به آموزش ارز ترون آن می پردازیم.این قرارداد هوشمند که بیشتر شبیه بازی طراحی شده است 2 ارز wax(موم) و honey (عسل) دارد که شما در آن زنبور عسل بخرید که برای شما موم و عسل تولید کنید.

وضعیت سایت : در حال پرداخت
حداقل سرمایه گذاری 60 ترون است.
حداکثر سرمایه گذاری برای خریدن تمام استخرها 1,617,920 ترون است
روش منطقی این است که که دو یا نهایت سه استخر اول رو خودتون بخرید و بقیه استخر هارو از روی wax هایی که بهتون میده فعال کنید
تاریخ شروع پروژه 2020.06.03 می باشد
این پروژه صرفا پروژه سرمایه گذاری هست ولی با زیرمجموعه گیری می توانید 5 درصد از هر زیرمجموعه سود کسب کنید.بی نهایت زیرمجموعه مستقیم می توانید بگیرید.
برای ثبت نام کافیه لینک زیر کپی کنید و در مرورگر کیف پول خودتون جستجو رو بزنید

https://beehives.cc/game?ref=TMMLzPvf7kEffnz54G6bM9hrY6oBvBv9Jc

میزان سوددهی روزانه استخرها :

استخر اول: روزانه صد wax رایگان
استخر دوم : سود روزانه 5.86 درصد
استخرسوم : سود روزانه 5.76 درصد
استخرچهارم: سود روزانه 5.65 درصد
استخرپنجم:سود روزانه 5.54 درصد
استخرشیشم:سود روزانه 5.44 درصد
استخرهفتم: سود روزانه 5.33 درصد
استخرهشتم: سود روزانه 8 درصد

مقدار ترون لازم برای خرید زنبور در هر استخر :

استخر 1 : روزانه 100wax رایگان

استخر 2 : هر زنبور 60 ترون جمعا 1920 ترون
استخر 3 : هر زنبور 300 ترون جمعا 9600 ترون
استخر 4 : هر زنبور 1200 ترون جمعا 38400 ترون
استخر 5 : هر زنبور 3000 ترون جمعا 96000 ترون
استخر 6 : هر زنبور 10000 ترون جمعا  320,000 ترون
استخر 7 : هر زنبور 30000 ترون جمعا 960,000 ترون
استخر 8 :هر زنبور 6000 ترون جمعا 192,000 ترون

جمع کل ترون لازم برای فعال کردن تمام استخر ها : 1,617,920

کار عاقلانه این است که که دو یا نهایت سه استخر اول رو خودتون بزنید بقیه استخر هارو از روی wax که بهتون میده فعال کنید

میزان سرمایه گذاری و سود ماهانه هر استخر قرارداد هوشمند beehives :

🐝 مقدار لازم برای سرمایه گذاری 32 زنبور استخر دوم  : 1920 ترون
میزان سوددهی  ماهانه استخر دوم : 

1920 × 220 ÷ 100 = 4224  tron

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🐝 مقدار لازم برای سرمایه گذاری 32 زنبور استخر سوم :   9600 ترون
میزان سوددهی  ماهانه استخر سوم : 

9600 × 216 ÷ 100 = 20736  tron

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🐝 مقدار لازم برای سرمایه گذاری 32 زنبور استخر چهارم :   38400 ترون
میزان سوددهی  ماهانه استخر چهارم :  

38400 × 212 ÷ 100 = 81408  tron

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🐝 مقدار لازم برای سرمایه گذاری 32 زنبور استخر پنجم :    96000 ترون
میزان سوددهی  ماهانه استخر پنجم :  

96000 × 208 ÷ 100 = 199680  tron

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🐝 مقدار لازم برای سرمایه گذاری 32 زنبور استخر ششم :   320000 ترون
میزان سوددهی  ماهانه استخر ششم :  

320000 × 204 ÷ 100 = 652800  tron

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🐝 مقدار لازم برای سرمایه گذاری 32 زنبور استخر هفتم :   960000 ترون
میزان سوددهی  ماهانه استخر هفتم :

960000 × 200 ÷ 100 = 1920000  tron

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🐝 مقدار لازم برای سرمایه گذاری 32 زنبور استخر هشتم :  192000 ترون
میزان سوددهی  ماهانه استخر هشتم :  

192000 × 300 ÷ 100 = 576000  tron

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

نکته مهم :

این نکته را در نظر بگیرید و طمع نکنید و سرمایه بالایی نگذارید.حداقل 1920 ترون سرمایه گذاری کنید و بعد با وکس هایی که بهتون میده استخر های بعدی رو باز کنید و زنبور بگیرید.یا اگر قصد سرمایه گذاری بیشتر دارید ، بیشترین سرمایه ای که می گذارید 12000 ترون باشه.بیشتر از این مقدار سرمایه گذاری نکنید.